Szczegółowy cennik

opłata
semestralna
(zł)
opłata w ratach
(9 rat) (zł)
opłata za cały
rok (65 zajęć)
z 10% rabatem
(zł)
Zajęcia 2 x 30
min. lub 1 x
60min w
tygodniu
488 108 878
Zajęcia 2 x 45
min lub 1 x 90
min. w tygodniu
553 123 995
Zajęcia 2 x 50
min. lub 1 x
100 min. w
tygodniu
488 108 878
Czas trwania
zajęć
Opłata za osobę (zł)
Grupa 2 osobowa 60 min. 35
Zajęcia indywidualne 60 min. 60

ZNIŻKI

10% dla osób opłacających roczny kurs z góry
5% dla 2 lub większej liczby osób z tej samej rodziny
5% dla osób uczących się dwóch języków w Londynku
Opłaty za zajecia mogą być uiszczane w sekreteriacie szkoły lub na konto bankowe:
PKO BP 52 1020 4580 0000 1402 0085 9934