Szczegółowy cennik

W podziękowaniu wszystkim naszym studentom, którzy razem z nami wytrwale uczą się języka angielskiego lub niemieckiego i postanowili kontynuować naukę w Londynku w nowym roku szkolnym 2023/2024, zmniejszamy każdą ratę obowiązującego cennika o 15zł!!!

 

opłata
semestralna
(zł)
opłata w ratach
(9 rat) (zł)
opłata za cały
rok (33/65 zajęć)
z 5% rabatem
(zł)
Zajęcia 2 x 30
min. lub 1 x
60min w
tygodniu
900/791* 200/185* 1710/1582*
Zajęcia 2 x 45
min lub 1 x 90
min. w tygodniu
967,5/900* 215/200* 1838/1710*
Zajęcia 2 x 50
min. lub 1 x
100 min. w
tygodniu
967/900* 215/200* 1838/1710*

*rabat przyznawany za kontynuację nauki

Czas trwania
zajęć
Opłata za osobę (zł)
Grupa 2 osobowa 60 min. 60
Zajęcia indywidualne 60 min. 90

ZNIŻKI

5% dla osób opłacających roczny kurs z góry
5% dla 2 lub większej liczby osób z tej samej rodziny
5% dla osób uczących się dwóch języków w Londynku
Opłaty za zajęcia mogą być uiszczane w sekreteriacie szkoły lub na konto bankowe:
PKO BP 52 1020 4580 0000 1402 0085 9934