Skuteczne metody nauczania

Avalon QUANTUM English

Avalon Quantum English (AQE) to nowoczesna metoda nauczania języka angielskiego stworzona w Londynie w Avalon School of English przez grupę wykwalifikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Avalon Quantum English to prosta, efektywna i przyjemna metoda, której skuteczność potwierdzają tysiące studentów.

Podstawowymi atutami Avalon Quantum English (AQE) są:

  • metoda przynosząca efekty – podręczniki nie zawierają odpowiedzi i tłumaczeń co oznacza, ze student uczy się szybko mówić i myśleć po angielsku.
  • brytyjscy autorzy – metoda napisana przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.
  • możliwość studiowania w Avalon School of English w Londynie
  • nowoczesny język – uaktualniony 4 razy od 1996 roku
  • duża swoboda wypowiedzi studentów
  • ćwiczenia gramatyczne zintegrowane z materiałem
  • szerokie omówienie kluczowych problemów gramatycznych

W ciągu ostatnich kilku lat szkoły językowe poza granicami Wielkiej Brytanii zaczęły używać Avalon Quantum English między innymi we Francji, Brazylii, Chinach, Ukrainie, Czechach i oczywiście Polsce.

Zanim student rozpocznie naukę, sprawdzany jest jego poziom znajomości języka po czym kierowany jest do odpowiedniej grupy. Każde zajęcia składają się z dwóch części, gdzie na pierwszej części powtarzany jest materiał z poprzednich zajęć (ciągłe powtarzanie tego samego słownictwa i zasad gramatycznych jest podstawą szybkiego opanowania języka), a na drugiej nauczyciel przechodzi do nowego materiału. Student zawsze wychodzi z lekcji znając nowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne.

avalon

Nasze podręczniki nie zawierają odpowiedzi i tłumaczeń, co jest głównym elementem różniącym AQE od innych metod bezpośrednich. Nasi studenci od pierwszej lekcji uczą się formułować poprawne zdania i myśleć w języku angielskim. Odpowiedź nie jest narzucona z góry, studenci mają pełną swobodę do swojej własnej odpowiedzi. Podręczniki uzupełnione są zestawem płyt CD, które zawierają pytania z odpowiedziami i pauzą na odpowiedź studenta. Nagrane są przez „native speakers”, więc słuchając student przyzwyczaja się do poprawnej intonacji i akcentu.

Na zajęciach Avalon Quantum English zagadnienia gramatyczne i słownictwo wyjaśniane są w języku angielskim. Jeśli student nie potrafi zrozumieć o czym jest mowa nauczyciele używają tablicy i graficznego przedstawienia danego zagadnienia. Z własnego doświadczenia wiemy, że taki sposób nauki pozytywnie wpływa na postęp studenta i na dynamikę zajęć.

Każda lekcja prowadzona metodą AQE polega na ciągłej konwersacji lektora ze studentami i studentów między sobą.  Nauczyciel zadaje dwa razy pytanie z naturalną prędkością na które student musi odpowiedzieć pełnym zdaniem jednocześnie ucząc się rozumienia naturalnej mowy od pierwszej lekcji. Za każdym razem kiedy student odpowiada na pytanie nauczyciel koryguje błędy (poprawia go i wyjaśnia gdzie popełnił błąd), co oznacza, że bardzo szybko przyswaja nowo poznany materiał. Prowadzenie zajęć w ten sposób ma na celu zachęcenie studenta, aby wypowiedział się na wiele różnych tematów, wyraził swoje opinie, emocje czy doświadczenie. Zawarte w podręcznikach pytania, słownictwo, gramatyka pomogą studentom w osiągnięciu jednego celu – prowadzenia swobodnej rozmowy z drugą osobą. Avalon Quantum English gwarantuje, że student przełamie barierę strachu, zacznie mówić płynnie i z pewnością siebie.